דף הבית חנה סנש


בית ספר חנה סנש מארח בשבוע אורחים ומארחים

17-21/2/19 אורחים ומתארחים מחוזי בהובלת הלמידה המשמעותית17-21/2/19 אורחים ומתארחים מחוזי בהובלת הלמידה המשמעותית
שלב התחרות החל