דף הבית חנה סנש


להרצאה בנושא 70 שנה למדינת ישראל 
יום ראשון 15.4 בין השעות 8:30-9:30
קישור לחיבור כאן רצוי להתחבר כבר ב-8:00

קישור חדשבדף הכניסה להרצאה רשמו:

שורה 1 (First Name): שם בית הספר וכיתה

שורה 2 (Last Name): יישוב

שורה 3 (Email Address): דוא"ל של המורה dvorad34@gmail.com