אתר חירום

להלן הגדרת משרד החינוך:
"שעת החירום עלולה למנוע קיום מערכת סדירה של לימודים בגלל החשש לפיקוח נפש.גם בשעת חירום אנו מעוניינים לשמור על מסגרת חיים נורמאלית ככל האפשר ועל מניעת ביטול תורה; לכן עלינו לקיים מסגרת שתאפשר לתלמידינו להמשיך בלימודיהם בתנאים סבירים, תוך ניצול כל האמצעים העומדים לרשותנו. בשעת חירום תתממש האוטונומיה הבית-ספרית הלכה למעשה, ומערכת החינוך תסייע לבתי הספר לפעול בהתאם לתנאים המיוחדים שלהם.                                      
                                                        "מתוך חוזר מנכ"ל חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב),
                                                                  ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004


תלמידים יקרים,
1. עליכם ללחוץ על הקישור המופיע ליד כיתתכם ולבצע את המשימה שניתנה לכם על ידי מחנכת הכיתה.
2. בתום ביצוע המשימה הקפידו להכנס לקישור שבתחתית הטבלה ולמלא את טופס הדיווח על סיום ביצוע.
3. תלמידי כיתות ה-ו בלבד, עליכם לשלוח מייל למחנכת ובו דווחו כי בצעתם וסיימתם את התרגיל.

בהצלחה לכולנו! א 1 - אילונה  לחצו כאן

 א-2 - גלי  לחצו כאן


 ב1-  שרית   לחצו כאן

        
ג1 -  נורית  לחצו כאן

 ג2 - גל  לחצו כאן

  
 ד1 - שלווה 
  לחצו כאן  ה1 - שיר  לחצו כאן

 
ו1 -אתי שפירא 
 לחצו כאן

 ו2 -אתי שמואלי 
  לחצו כאןטופס דיווח תלמיד על ביצוע המטלה - כיתות א-ה 
טופס דיווח תלמיד על ביצוע המטלה - כיתות ו                                                          מידע נוסף-לחצו כאן!


Comments