שעת חירום
הערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחירום נועדה לשמירה על קשר עם התלמידים

 ולמידה מרחוק בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים כסדרם בבתי הספר.

התנאים לתפקוד מיטבי במצבי חירום באמצעות הסביבה המקוונת הם

קיום תקשורת ופעילות של הוראה- למידה מקוונת בעת שגרה, והערכות מכוונת למצב חירום.

אתר למידה מרחוק

פורטל התוכן החינוכי

משימות מתוקשבות