הרצל 1

בעקבות הרצל

כדי להגשים את תכניתו "לרכוש" את ארץ ישראל לעם ישראל בעזרת הֶסדר מדיני הִרבה חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, בנסיעות ונפגש עם מלכים, נסיכים, שרים ואף עם האפיפיוררבים מתומכיו, ביניהם הכומר הבריטי הציוני ויליאם הכלר, סייעו לו בהסדרת פגישות אלו. לשם כך הוא עשה שימוש בהון שהעניק לו אביו ובהונה של אשתו.

בואו נצא בעקבות מסעותיו של הרצל בעולם ובארץ ישראל כדי ללמוד על מאמציו הבלתי נלאים של איש דגול זה, חוזה מדינת ישראל.

1.      היכנסו לאתרים הבאים ולאתרים נוספים שתמצאו במִרְשֶתֶת (אינטרנט) כדי להתחקות אחר מסעותיו של הרצל:

       מוזאון הרצל

       "על הגובה" - מועד וזיכרון

       מט"ח - מסע בעקבות הרצל

       "תיור ישראלי" - בעקבות מסעו של הרצל בארץ ישראל

2.      את המידע שליקטתם ארגנו בטבלה במבנה הבא:

המקום המדויק
(
מדינה, עיר, רחוב)

תאריך
(
שנה, חודש, יום)

מטרת הביקור

פרטים נוספים על הביקור

קישורים לתמונות רלוונטיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments