internet2

פעילויות המותאמות לגיל

כיתותשיעור מקווןפעילויות למעבדת המחשביםפעילות הורים וילדים
כיתה א'

מצגת- אני גולש נבון לכיתות א'-ב'

 

סרטון בבריינפופ - בשם אתיקה ברשת

 

+מצגת משחק -  מהי הסיסמא?

+ משחק- גולשים על 

 כללים לגלישה נכונה

 

 בטיחות באינטרנט

 

 הגנה על ילדים ברשת

כיתה ב'

 + מצגת- אני גולש נבון לכיתות א'-ב'

 

+ סרטון בבריינפופ -  בשם אתיקה ברשת

 

סרטון בבריינפופ – הטרדה ברשת

 

+ מצגת – חברשת

 

מצגת משחק -  מהי הסיסמא?

+ פעילות- עצור אותי- יצירת תמרורים לגלישה בטוחה

 

משחק- גולשים על בטוח

 

+ לסיום השיעור- תפזורת חכמה

אמנה כיתתית

 עצור או תי-

+כללים לגלישה נכונה

 

+בטיחות באינטרנט

 

 הגנה על ילדים ברשת

כיתה ג'

 + מצגת- אני גולש נבון לכיתות ג'-ד'

 

סרטון בבריינפופ – בשם אתיקה ברשת

 

+ סרטון בבריינפופ – הטרדה ברשת

 

+ מצגת – חברשת

 

מצגת משחק  מהי הסיסמא?

+ סרטונים על גלישה נבונה ברשת

 

+ פעילות- עצור אותי- יצירת תמרורים לגלישה בטוחה

 

+ משחק- גולשים על בטוח

 

+הכנת קומיקס

 

+ לסיום השיעור- תפזורת חכמה

 

אמנה כיתתית

 אל תפלו ברשת

 

עצור אותי-

 

 כללים לגלישה נכונה

 

בטיחות באינטרנט

 

 

כיתות ד'- ה'- ו'

+ מצגת- אני גולש נבון לכיתות ה'-ו'

 

+ סרטון בבריינפופ – בשם הטרדה ברשת

 

+ מצגת – חברשת

+ מצגת- כולה לייק- התשע"א

 

+ מצגת משחק  מהי הסיסמא?

 

+ סרטון בבריינפופ- מהו אינטרנט?

 

אופק מט"ח - עמידה מהצד

 

+ אופק מט"ח- אלימות בפייסבוק

 

+ סרטונים על גלישה 

אל תפלו ברשת

 

 עצור אותי- יצירת תמרורים לגלישה בטוחה

 

 כללים לגלישה נכונה

 

 בטיחות באינטרנט

 

בטיחות באינטרנט-משטרת ישראל

 

  סיפרו לי ש...

 

 זה העולם שלי- נא להכיר

(שאלון להורה ולילד בנושא גלישה ברשת)

 

שלי או לא שלי

תגובות
אין לך הרשאה להוסיף תגובות.
Comments