intrnet

 

אמנה לגלישה בטוחה ברשת.jpg 

 

 

סרטון הדרכה פרטיות ברשת

 
 
 

 אוגדן פעילויות

מגוון פעילויות

מידע - משרד החינוך

נהלי תקשורת ברורים בקרב מורים,

גלישה בטוחה

                מחנכים לגלישה נבונה ברשת

                                               אינטרנט בטוח - מדע מינהל טכנולוגיה

 פעילות כיתות ה- ו שומרים על עצמינו ברשת

שימוש בטוח באינטרנט - מאגר מת"ל

גולשים ושומרים על עצמנו ברשת - סירטון

 אינטרנט בטוח - מידע ופעילויות

      הגנה והגינות ברשת - מידע ופעילויות

   סרטונים - בריינפופ - אינטרנט בטוח

מדריך הורים לבטיחות 

ילדים ברשת - גלעד האן 

יותר חכמים מהאינטרנט 

פעילויות והרצאות בשבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת

באתר מינהל מדע וטכנולוגיה, בלשונית  "התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21" - תפוקות התכנית בקטגוריה

 גלישה בטוחה, קיימים מידע, מגוון פעילויות ומערכי שיעור בנושאי אתיקה ומוגנות ברשת:
 
פעילויות לכל שכבות הגיל

Comments