מנהיגים

שרה אהרונסון, (1917 - 1890)
גיבורת ארגון המחתרת ניל"י (נצח ישראל לא ישקר),
שמטרתו היתה לסייע לבריטים נגד התורכים ששלטו בארץ.Comments