מחשביםברוכים הבאים לאתר מחשביםמחשבים הפכו להיות חלק

בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו, 

והשימוש בהם נעשה כמעט

בכל תחום ובכל מקצועתוכנית לימודים במיומנויות מחשב ושילוב התקשוב בהוראה