morim

פורים - חנה סנש מורים

1. היכנסו ללוח המשותף וכתבו איזו סיטואציה או דמות מהמגילה השאירה בכם רושם
    הסבירו


1. היכנסו  לאתר מקראנט , בחרו פסוק שתרצו,שמתאים לדמויות ולארוע שתרצו ליצור. 

   העתיקו והדביקו בשקופית.

2 לפניכם:   אתר לבניית דמויות     http://www.sp-studio.de/

            

היכנסו לאתר וצרו בה דמויות הקשורות לפסוק שבחרתם.

3. נעביר את הדמות שיצרנו למצגת המשותפת  האפשרויות:

    א. העתיקו את הדמות ע"י לחיצה על print screen .

        הדביקו את הדמות בשקופית. העזרו באייקון עיצוב אובייקט...חתוך..    

        כדי לחתוך את הדמות.

    ב.      

  

 סמנו את הדמות העתיקו, הדביקו בשקופית שפתחתם.


3. הוסיפו בלוני מלל וכתבו בהם דו שיח הקשור לסיפור ולפסוק שבחרתם .


Comments