מילים נרדפות

מילים נרדפות 

1. כנס ל"כותר ספרי לימוד" לחוברת סימנים בדרך 2 ע"מ 78.


2. מלאו את המשימות שבדף העבודה במחברתך. 

3. כנסו וצפו במצגת הדנה בנושא מילים נרדפות. לאחר מכן האזינו לשיר המכיל בתוכו מילים נרדפות. כתבו בלוח השיתופי את זוגות המילים הנרדפות שאיתרתם  בשיר בצירוף תמונות  מתאימות.4. הסבירו במילים שלכם מהן מילים נרדפות וכתבו חמישה זוגות מילים נרדפות בלוח הכיתתי המצורף


6. בסיום היחידה על הפכים, עליכם להרכיב 5 זוגות של הפכים בליווי תמונות תואמות במצגת השיתופית.7. כנס לאתר "אופק" ותרגל את נושא המילים הנרדפות.
Comments