פעילות בעקבות קליפ - פסח

1. צפה בקליפ הבא - בחרו משימה אחת לעבודה

2.ערכו רשימה של אירועים המופיעים בקליפ, יש גם להתייחס גם למקומות ודמויות. פתחו את הקובץ והשלימו את הטבלה (עליכם ליצור תחילה עותק ) שתפו את הקובץ עם המורה .

3. פתחו את האתר והכינו קולאז או כרזה המציגה את האירועים מהקליפ.

כתבו מושגים שונים מתוך הסרטון הקשורים לסרטון בתוכנה. הכינו את הקישורים בין המושגים. מומלץ להכניס תמונות מתאימות.
5. טריוויה kahoot
Comments