לוח צלצולים


                               

צלצול ראשון

7:55

שיעור 1

8:00-8:45

שיעור 2

8:45 – 9:30

הפסקה

9:30 – 9:50

הפסקת אוכל בכיתות

9:50 – 10:00

שיעור 3

10:00 – 10:45

שיעור 4

10:45 – 11:30

הפסקה

11:30 – 11:45

שיעור 5

11:45 – 12:30

הפסקת אוכל בכיתה

12:30 – 12:40

שיעור 6

12:40 – 13:25

הפסקה

13:25 – 13:35

שיעור 7

13:35 – 14:20

שיעור 8

14:25-15:05

 Comments