רובוטיקה


תוצאת תמונה עבור פישרטקניקלומדים רובוטיקה בחנה סנשתלמידי בית הספר משתתפים בשיעורי הרובוטיקה המפתחים חשיבה מתמטית - הנדסית רב תחומית. תוכנית הלימודים הבית ספרית, מותאמת לתוכנית הלימוד במדעי המחשב ורובוטיקה של משרד החינוך.Comments