שכבה ג'


                                                                          כיתה ג 1הודעות משרד החינוך בשעת חירום