בעלי תפקידים


שם המורה

כיתה

מקצוע

תפקיד

זפרן ענתמנהלת

עדי נועה

י

יועצת

גלי צרפתי

כיתה ב 1

מחנכת

שרית בלוקה

כיתה א

מחנכת

אלינה

מחנכת ו' 

מחנכת +חינוך גופני

רכזת חברתית

גל פליישמן

כיתה ב'2

מחנכת


שלווה שינדלר

כיתה ג'

מחנכת

רכזת בטחון

שפירא אתי

כיתה ה 1'

מחנכת

אילונה כץ

מורה משלימה

מתמטיקה

אתי שמואלי

כיתה ה' 2

מחנכת

דניאל דבורה

מחשבים רובוטיקה

רכזת מחשבים

ענת כהן

מדעים

אורית בן הרוש

מורה מקדמת

אחראית שילוב

שיר עטייה

מחנכת ג'


מחנכת

אסנת ברכה

מורה לאנגלית

אילנה ברנק

מתמטיקה

מיכל פז

טכנולוגיה ואומנות

רכזת זה"ב