כלים מתוקשבים

כלים מתוקשבים נלקחו מביה"ס כלנית


 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.gif?attredirects=0
 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D.gif?attredirects=0


https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.gif?attredirects=0
 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1.gif?attredirects=0
 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/magazin
 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%AA.gif?attredirects=0
 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99.gif?attredirects=0
 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA.gif?attredirects=0
 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.gif?attredirects=0
 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D.gif?attredirects=0
 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F.gif?attredirects=0
 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F%20%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%94.gif?attredirects=0
 
 
https://sites.google.com/a/kalanit.tzafonet.org.il/com/home/celim-mtukshavim/%D7%9E%D7%A4%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D%20.gif?attredirects=0