כניסה לגוגל קלאסרום

עם מקש ימני כניסה

"גלישה פרטית או בסתר"

ולהקיש את פרטי

"הזדהות אחידה"

חדר המורות

כניסה עם חשבון @ בית ספרי