דבר המנהלת

"שׁוּב נַתְחִיל מֵחָדָשׁ , שׁכֻּלָם מַתְחִילִים נְנַגֵן את הַשִיר בְאוֹתָן הַמִלִים

שׁאֵינָן מִתְעַיפְוֹת, לְעוֹלָם, כַגַלִים

הַשָבִים בְלִי חֲדלֹ אל הַיםָ  הַגָדוֹל

אל חוֹלוֹת הַחוֹפִים הַתְלוּלִים"...

(מילים :נתן יונתן ,לחן :צביקה פיק)

בברכת שנה טובה,

 שנה של למידה משמעותית, חווייתית ומקדמת! 

מיטל משומר

מנהלת ביה"ס

והצוות החינוכי.