תקנון

תקנון בית הספר

איחורים והיעדרויות

בית ספרנו מטפח אחריות התלמידים ללמידתם. איחורים והיעדרויות ללא סיבה, אינם מקובלים בבית ספרנו!

יום הלמודים מתחיל בשעה 8:00

שימו לב! שערי בית הספר יסגרו בשעה 8:05. כדי לאפשר התחלה תקינה של יום הלמודים.

המאחרים יכנסו ללא ליווי הורים וישלימו את חומר הלימודים שהפסידו בזמן ההפסקה. ילד שיאחר יותר מרבע שעה, ישאר מחוץ לכיתה לעבוד, על מנת לא להפריע למהלך השיעור.

יתקבלו אישורים רפואיים בלבד. כל עוד הילד לא נכנס לביה"ס, הוא נמצא באחריות הוריו.

טיפול באחור לשיעורים במהלך יום הלמודים

אירוע 1-תעוד בתיק כיתה.

אירוע 2-תעוד בתיק כיתה ויידוע הורים בכתב, הרחקה מהפסקות באותו יום. ילדי א' בהשגחת סייעת

אירוע 3-תיעוד בתיק כיתה ויידוע הורים, הילד יישאר עם משימה חינוכית ביום המחרת במהלך כל ההפסקות!

היעדרויות

כל היעדרות מימי לימוד חייבת להיות מאושרת ומעוגנת בבקשה, אישור רופא או מכתב.

עד חמישה ימי מחלה ניתן לתת מכתב מההורים.

חמישה ימים ומעלה, מכתב מרופא.

יש לדווח באופן מיידי לבי"ס על מחלות שהן מדבקות.

ניקיון סביבה

בית ספרנו מטפח סביבה לימודית נעימה ומזמינה. פגיעה בסביבה אינה מקובלת .

תלמיד שילכלך יחויב לנקות.

תלמיד שהשחית ציוד, יתקן באם זה אפשרי. באם לא, יצטרך להביא חפץ זהה, או יישא בנזק.

בנוסף יהיו במזכירות ביה"ס טפסים מוכנים לאי הבאת ציוד, אי הכנת ש.ב. ודיווח על אלימות לפי אירוע 2. ימולא ע"י המורות בשני עותקים, אחד לילד ואחד לתיק אישי.

המורות תדווחנה באותו יום בטופס להורים ותבדוקנה שנחתם ביום המחרת. ילד שלא יביא חתימת הורים, ישב בשעה הראשונה בכיתה אחרת ויידרש להביא חתימה ביום המחרת.

לבוש, הופעה והבאת חפצים

בביה"ס נהוגה תלבושת אחידה! חולצת בי"ס חובה.

לשעורי ספורט יש להביא מכנסי טרנינג ונעלי ספורט.

אין לבוא בגופיות, מכנסים מאוד קצרים,חולצות בטן ושיער פזור.

יש לנעול נעליים או סנדלים סגורים וללא גלגלים.

שימוש בפלאפונים אסור במהלך יום הלמודים.

ביה"ס אינו אחראי לפלאפון או לכל ציוד בעל ערך אחר שמובא על דעת התלמיד והוריו

בית ספר רואה חשיבות בתקשורת ובשיתוף הפעולה בין הורים למורים, לחינוכם וקידומם של התלמידים וליצירת אוירה מוגנת ונעימה לכל באי בית הספר.

ביה"ס שם לו למטרה את הערכים הבאים:

1.הזכות לביטחון פיזי - תלמידינו ירגישו נוח ובטוח בבית הספר !

2. אפס סובלנות לאלימות ! - אלימות אינה מקובלת בבית ספרנו!

טיפול באירוע אלימות פיזית

מקרה 1- בירור המקרה עם המעורבים באירוע, תיעוד המקרה לתיק מינהל כיתה.

מקרה 2- בירור המקרה עם המעורבים באירוע, תיעוד המקרה לתיק אישי, יידוע הורים בכתב וטלפונית.

מקרה 3- בירור המקרה, תיעוד לתיק אישי, שיחה של המורה עם ההורים, השעיה מביה"ס עם עבודה חינוכית

כל אירוע אלימות ידווח למנהלת ביה"ס בע"פ ובכתב.

אירוע אלים במיוחד, גם אם הוא אירוע ראשון, יטופל לפי סעיף 3 לאחר התייעצות בצוות בינמקצועי.

אנו פועלים באופן דומה גם אם המקרים התרחשו באותו יום.

שמירה על הזכות להרגיש שייך ורצוי וחובה לשמור על כבוד האחר באשר הוא אלימות מילולית אינה מקובלת בבית ספרנו!

טיפול באירוע אלימות מילולית

אירוע 1-מתן אזהרה ורישום בתיק כיתה..

אירוע 2- התלמיד יורחק מהכיתה למבואה או לכיתה אחרת עם משימה.

במידה ויש ריבוי מקרים, יוזמנו ההורים לשיחה והמקרה יתועד לתיק אישי.

יש לציין כי, בביה"ס הכתובת הראשונה של הילדים היא מחנכת הכיתה.

בהעדרה, כל מורות מקצוע משמשת כתובת עבור התלמידים..

בזמן ההפסקות המורה התורנית מהווה כתובת לפתרון סכסוכים!

בריאות

בביה"ס אין אחות.

יש לנו תיק עזרה ראשונה למקרים קלים ויומיומיים של פציעות שטחיות.

על ההורים לעדכן פלאפונים במזכירות ביה"ס, כדי שנוכל ליידע ובעת הצורך לקרוא לכם לקחת את התלמיד/ה לטיפול. מורה אינו יכול לעזוב כיתה וללכת לקופ"ח עם ילד אחד.

במקרה של פציעה חרומית, בי"ס ידאג לידע הורים ויפנה לשרותי נטל"י בקשר טלפוני ובמקרה הצורך יפנה לבית חולים.

תזונה

אנו מעודדים תזונה בריאה !

לא מביאים ממתקים לביה"ס! רק במסיבות ובימי הולדת, באישור מחנכת הכיתה!

אוכלים בכיתה לאחר נטילת ידיים על גבי מפית! אין להסתובב עם אוכל בחוץ!

תלמיד הזקוק לעזרה

בזמן הפסקה יפנה למורה התורנית.

בזמן שיעור יפנה למורה הנוכחת בכיתה.

אם קיימת בעיה החוזרת על עצמה, כדאי להפנות לטיפולה של המחנכת ויועצת ביה"ס.

בעת צורך, תהייה התערבות של מנהלת בי"ס.

תגמול ועידוד

באופן שוטף יש שימוש יומיומי ושבועי מתעד ומתגמל, בתוכניות אישיות, קבוצתיות או כיתתיות, על פי שקול דעתה של המחנכת.

זכרו תמיד, יש עם מי לדבר!